Stålboga stationshus

En gång i tiden hade Stålboga en egen järnvägsstation. Därifrån kunde man ta sig till Eskilstuna, Stockholm och Malmköping. Förutom den vackra byggnaden fanns också lastkajer, en vändskiva, ett godsmagasin och en vattentorn (till de törstiga ångloken).

I oktober 1895 öppnades stationen för trafik mot Eskilstuna och Stockholm. Tolv år senare öppnades trafiken mot Malmköping och Skebokvarn, med anhalter i bland annat Högsten, Dunker och Röl. Persontrafiken mot Malmköping lades ned i 1962. År 1967 gick det sista godståget. Strax därefter revs banan, men banvallen finns kvar.

Persontrafiken mot Eskilstuna och Stockholm tog sitt slut i 1975 och när Sveabanan kom igång slutade all trafik, förutom några sporadiska museetåg. På en äldre film kan du uppleva känslan hur det var en gång i tiden när tåget rullade förbi Stålboga.

Den 5 mars 1987 blev en svart natt för Stålboga: den vackra stationsbyggnaden brann ner till grunden, troligen på grund av ett elfel i en lägenhet på andra våningen. Byns landmärke hade försvunnit för evigt.

Järnvägen blev historia i 2008 då banans del förbi Stålboga revs.


Tack till flera för bilderna. Ett stort tack till Kjell Andersson för att tillhandahålla hans film.