Sommarhvilan

Sommarhvilan No 2 var ett litet hemman, som brukades av paret Hultman, och såldes 1946 till Sigvard och Ester Forsberg som hade det som sommarställe. Det var en familj med två flickor, Ingrid och Ulla och en äldre son.

1916 avstyckades Sommarhvilan N:o 2 (Fagernäs 1:13). I samband med det gjordes en inteckning på fastigheten om 900:- kr vilket kan utgöra köpeskillingen.

År 1952? köptes Sommarhvilan No 2 (Fagernäs 1:13) av Margareta och Robert Åkerlund som byggde om fastigheten till nuvarande utseende. 1952 sålde Theres Jansson till Margareta Åkerlund en del av hennes stamfastighet hektar (Biarhällsnäs eller Fagernäs 1:8 eller Sommarhvilan 1), en bit intilliggande skogsmark på 0.13 hektar, för en köpeskilling av 3.500:- kronor, som sammanlades med Biarhällsnäs eller Fagernäs 1:13, med nya fastigetsbeteckningen Fagernäs 1:37.

Fagernäs 1:37 köptes av Birgitta och Stig Haggård av Margareta och Robert Åkerlund 1966 för en köpeskilling på 100.000:-kronor. Barnen i familjen Haggård, Karin, Elisabeth och Lennart fick sommarstället i gåva 1988 och 1999 köpte sedan Elisabeth Haggård och hennes make Jan Larsson ut Karin och Lennart från fastigheten.

Sedan 2015 ägs Sommarhvilan av Peter och Victoria.


Text och bilder: Elisabeth Haggård