Hälsoveckan 2019

Hälsoveckan 2019

Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Flens kommun. Mår invånarna bra så mår också kommunen bra. … More

Höstens första Glimten

Nu har höstens första Glimten landat i brevlådorna. Detta nummer är det första med ett tjockare papper och högre kvalitet. … More

Undersökning SCB

Nu har insamlingen av Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning påbörjats. Du kan vara en som får chansen att tycka till om … More

Fritidshusens betydelse

En stor del av Stålbogas hus används som sommarstuga. Även i andra delar av Flens kommun finns många fritidshus. Den … More

Sommarinfo IP-Only

Status för fiberutbyggnaden i Dunkers är att det i skrivande stund pågår schaktarbete i den södra delen av området. Arbetet … More

Årsmöte 2019

Stålboga byalag hade årsmöte Ett flertal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Sjödala, Fagersnäs på söndag 21 juli. Ordförande Gunilla … More

Yoga vid sjön

Denna sommar erbjuder Café Björndammen gäster, vänner, grannar och dig som bara har vägarna förbi yogalektioner på gräsmattan framför sjön, … More