Oliveberg vägarbete

Vägarbetsdag Oliveberg

Lördag 5 oktober kl. 10:00 – 12:30 är alla välkomna att delta i höstens arbetsdag i Oliveberg. Förberedelser inför vintersäsongen…

Kontroll avloppsanläggningar

Flens kommuns miljöavdelning inventerar enskilda avlopp och de kommande månaderna genomförs kontroller i främst Stålboga och omgivningen.

Aktuell info fiberarbetet

Fiberarbetet fortsätter. Från midsommar fram till dagens datum har IP-only schaktat nästan 30 mil fiberschakt. I Flens kommuner är nu…

Rapport möte Stålbogavägen

Söndag 22 september träffades flera personer för en genomgång av Trafikverkets förslag om förändrat väghållningsansvar för Stålbogavägen (väg 896). Stålboga…

22 sept: träff om väg 896

Söndag den 22 september bjuder Stålboga byalag in till en diskussionsträff om skrivelsen som utsänts från Trafikverket om att de…

Stålboga

Blir Stålbogavägen enskild väg?

Trafikverket föreslår att väg 896 (Stålbogavägen) förändras från allmän till enskild väg, vilket bl a innebär ett ändrat väghållaransvar. Alla boende och ägare till fritidshus får ett brev med inbjudan att tycka till om förslaget.

Nytt utseende stalboga.se

Välkommen till Stålboga byalags förnyade webbsida. Webbsidans struktur och utseende omhändertogs och moderniserades efter dagens standarder. Nyheter på nya webbsidan…

Mus

Kalla dagar och möss

När kylan kommer är det inte bara vi människor som vill vara inne i det varma och sköna huset. Om…

Hälsoveckan 2019

Hälsoveckan 2019

Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Flens kommun. Mår invånarna bra så mår också kommunen bra.…

Höstens första Glimten

Nu har höstens första Glimten landat i brevlådorna. Detta nummer är det första med ett tjockare papper och högre kvalitet.…

Undersökning SCB

Nu har insamlingen av Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning påbörjats. Du kan vara en som får chansen att tycka till om…