Sommarevenemang i Stålboga

07JUN20 – Stålboga byalag presenterar sina evenemang för denna sommar. Även denna semestertid kommer det en del att hända under Stålbogas sol.

Glad nationaldag !

Här står vi, hand i hand
Här är vi, land i land
Din historia är min historia
Din frihet är min frihet
Vi! Respekt! Liv! Kärlek! vajar
Tillsammans hissar vi vår flagga

Förtydligande från Trafikverket

03JUN20 – Trafikverket centralt mailade ett förtydligande rörande den uppdelade ansvarsfördelningen inom beslutsprocessen och väghållningsansvaret.

Ingen skrivelse till regeringen

01JUN20 – Stålboga byalag kommer inte att gå in med någon skrivelse till regeringen eftersom alla argument redan har lyfts fram till Trafikverket.

Juni

Sommaren blommar och naturens brum
Är aldrig tyst runt hennes mäktiga prakt
Insekter så små som damm går oförstörbar
I en glittrande dans och virvel i solen.

Fjärilsövervakning i vår- och sommartid

I Stålboga finns det gott om olika fjärilar, stora och små, med många fina färger. Att räkna och titta på dessa insekter med sina vackra och fladdrande vingar är som ett spännande äventyr.