Eldningsförbud upphävt

17JUN20 – Under onsdagen 17 juni kom beslutet att det eldningsförbud som varit gällande i Flens och Eskilstuna kommun sedan den 11 juni 2020 är upphävt.

Glad midsommar !

Sommar – den strålande tid
Nu är det midsommar att ta vid.

Glad midsommar till er alla!

Eldningsförbud i Flen, Eskilstuna m m

11JUN20 – Det råder eldningsförbud från och med 11 juni i Flen, Eskilstuna och andra Sörmländska kommuner. Förbudet gäller fram till att annat meddelas.

Sommarens Glimten är här

08JUN20 – Sommarens Glimten har kommit till brevlådorna och finns såklart även i digital form. Precis som vanligt finns mycket läsvärt och intressant i sommarutgåvan.

Sommarevenemang i Stålboga

07JUN20 – Stålboga byalag presenterar sina evenemang för denna sommar. Även denna semestertid kommer det en del att hända under Stålbogas sol.

Glad nationaldag !

Här står vi, hand i hand
Här är vi, land i land
Din historia är min historia
Din frihet är min frihet
Vi! Respekt! Liv! Kärlek! vajar
Tillsammans hissar vi vår flagga

Förtydligande från Trafikverket

03JUN20 – Trafikverket centralt mailade ett förtydligande rörande den uppdelade ansvarsfördelningen inom beslutsprocessen och väghållningsansvaret.