Archives for 26 April 2015 | Nyhetsarkiv

Vägbygge RV55 stoppat

Trafikverket har för avsikt att öka framkomligheten på riksväg 55 mellan Dunker och Björndammen genom att flytta vägen österut. Längs den planerade nya vägen har starkt skyddade arter etablerat sig under senare år. Länsstyrelsen bedömer att vägbygget skulle utgöra ett hot mot dessa.
Läs mer …

Valborgsmässoafton i Stålbogas omgiving

Valborg är en mycket gammal högtid, som kom till Sverige från Tyskland någon gång under medeltiden. I Stålbogas direkta omgivning lyses den sista kvällen i april upp av den traditionsenliga brasan som välkomnar våren. En liten översikt.
Läs mer …

Viltolycka, lagar och regler

I Stålboga förekommer en hel del vilt, såsom älg, vildsvin, rådjur, dovhjort, bäver och räv. Skulle olyckan vara framme och du kör på ett vilt djur har du vissa skyldigheter. Enligt jaktförordningen är du som förare skyldig att göra en polisanmälan.
Läs mer …