Archives for 21 July 2019 | Nyhetsarkiv
21 July 2019

På sommaren när värmen slår till påverkas vi olika mycket av de höga temperaturerna. Här är några viktiga råd från 1177.
Läs mer . . .

Fritidshusens betydelse

På uppdrag av Flens kommun utfördes en kartläggning som belyser kommunernas möjligheter och utmaningar kopplat till fritidshusturism. I kartläggningen fokuseras på påverkan av ekonomi, kommunal service och samhällsplanering.
Läs mer . . .

Sommarinformation IP Only

Status för fiberutbyggnaden i Dunkers är att det i skrivande stund pågår schaktarbete i den södra delen av området. Arbetet med att schakta kommer pågå under hela sommaren.
Läs mer . . .

Årsmöte Stålboga byalag

Ett flertal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Sjödala, Fagersnäs på söndag 21 juli.
Läs mer . . .