Archives for 03 July 2016 | Nyhetsarkiv

Årsmöte Stålboga byalag

Härmed kallas medlemmar i Stålboga byalag till årsmöte. Årsmötet äger rum söndag 3 juli, kl. 16:00 hemma host Berth Johnsson vid Nykvarn (vid dammen).
Läs mer …