Archives for 03 April 2016 | Nyhetsarkiv

Statusrapport Eklångens sjö

Strandägare och andra fastighetsägare kring sjöarna Eklången och Träskaten har under ett antal år med oro upplevt att vattennivåerna i sjöarna under somrarna varit extremt låga.
Läs mer …