Archives for 02 July 2017 | Nyhetsarkiv

Grannsamverkan, anmäl dig. Nu!

Grannsamverkan, för ett tryggt Stålboga, är helt gratis. För att uppnå bäst resultat är det viktigt att så många som möjligt anmäler sig till Grannsamverkan.
Läs mer . . .

Berättelse från årsmöte 2017

Ett tiotal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Missionshuset.
Läs mer . . .