Fritidshusens betydelse | Nyhetsarkiv

Fritidshusens betydelse

På uppdrag av Flens kommun utfördes en kartläggning som belyser kommunernas möjligheter och utmaningar kopplat till fritidshusturism. I kartläggningen fokuseras på påverkan av ekonomi, kommunal service och samhällsplanering.
Läs mer . . .