Berättelse från årsmöte 2017 | Nyhetsarkiv

Berättelse från årsmöte 2017

Ett tiotal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Missionshuset.
Läs mer . . .