Värmebölja och hur du kan skydda dig

Värme i Stålboga


På sommaren när värmen slår till påverkas vi olika mycket av de höga temperaturerna. Vi som lever i ett land där det vanligtvis inte är så varmt behöver tänka till och anpassa våra liv efter värmen. Det gäller inte minst under den pågående värmeböljan i Stålboga och omgivning.

Vad menas med värmebölja


Värmebölja används som begrepp när vi får en längre period med ovanligt höga temperaturer. I Sverige inträffar värmebölja vid
lägre temperaturer än i södra Europa eftersom att vi inte är lika vana vid värme här. SMHI har ett värmevarningssystem för höga temperaturer för att åtgärder ska sättas in i tid för sårbara grupper i samhället.

Vad du ska tänka på


För att minska hälsoriskerna i samband med höga temperaturer kan du se till att hålla dig sval och ersätta den vätska du blir av med när du svettas. Håll även koll på dina anhöriga, barn och vänner.

Här är några viktiga råd från 1177:
  • Drick mer än vanligt – Viktigt: vänta inte på törstkänsla.
  • Ät gärna mat som är rik på vätska – till exempel grönsaker och frukt. Lite extra salt på maten kan vara bra för att ersätta det salt du förlorar när du svettas mer än vanligt.
  • Ordna en sval miljö – använd gardiner, persienner och markiser. Försök vara i bostadens svalaste rum. Vädra på natten när det är svalt.
  • Svalka kroppen – en kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken kan också svalka. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande kläder i syntetkläder.
  • Ta det lugnt – undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
  • Var uppmärksam på inomhustemperaturen – risken för hälsoproblem ökar om utomhustemperaturen når upp till 26 grader tre dagar i följd.
  • Förvara läkemedel rätt – vissa mediciner ska förvaras svalare än 25 grader eller i kylskåp. Läs instruktionerna på förpackningen.

Att kontakta vården


Förhöjd kroppstemperatur, puls och andning kan vara tecken på att kroppen påverkas av värmen. Börjar du känna sig onormalt yr eller trött kan det också vara en signal på att hälsan är påverkad. Får du besvär i samband med en värmebölja eller höga temperaturer bör du kontakta din vårdcentral eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.


Text: 1177.se, SMHI