Årsmöte 2019, sammanfattning

Stålboga byalag hade årsmöte


Ett flertal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Sjödala, Fagersnäs på söndag 21 juli. Ordförande Gunilla Magnusson hälsade alla välkomna.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2018 - 2019


Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan presenterades och antogs av närvarande. Dokumentet kan
läsas här. Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir oförändrad på 100kr per hushåll.

Smärre förändringar i styrelsen


Gunilla Magnusson fick förtroendet att fortsätta som ordförande ytterligare ett år. Kerstin Wallmark blev vald på två år, likaså Eva-Karin Magnusson. Övriga ledamöter valdes förra året och har därmed ett år kvar på sin mandatperiod: Berth Johnsson, Inger Calmhagen, Åke Carlsson och Ingegerd Noro. Till revisor valdes Gerd Jönsson. Valberedningen utgörs av hela styrelsen.

Hela styrelsen är enligt nedan:
- Gunilla Magnusson ordförande
- Berth Jonsson, ledamot
- Eva-Karin Magnusson, ledamot
- Ingegerd Noro, kassör
- Inger Calmhagen, ledamot
- Kerstin Wallmark, ledamot
- Åke Carlsson, ledamot

Övrig information


Berth Jonsson fick styrelsens uppdrag att ta reda på läget kring IP Only.

Mötets avslutande


Avslutningsvis tackade ordförande för förtroendet och förklarade mötet avslutat.


Foto: Pixabay