Ny omgång väg 55

Väg 55 mest utsatta i Sörmland


Väg 55 är den riksväg i Sörmland där flest dödsolyckor skett de senaste åren. Bara motorvägen E4 är mer drabbad.

Vägarbetet stoppades


Sträckan på 55:an mellan Dunker och Björndammen har under flera år varit på agendan då den anses farlig och den har varit särskilt utsatt för olyckor. Flera kommuner har velat se en ombyggnation eller nydragning av sträckan, men arbetet har stoppats på grund av en sällsynt fågel som häckat i området.

Sällsynt fågel


Den sällsynta fågelarten som häckade utmed riksväg 55 mellan Björndammen och Dunker gjorde att ombyggnaden av den viktiga vägsträckan inte blev av. Nu tycks fågeln ha flyttat. När Trafikverkets personal var på plats i somras och gjorde en egen inventering kunde de i alla fall konstatera att fågeln inte fanns kvar där den tidigare häckat.

Trafikverket planerar


Trafikverket säger att den aktuella vägsträckan på riksväg 55 är en av de mest prioriterade i Sörmland, då det sker mycket olyckor där. Huvudalternativet är fortfarande att dra en helt ny väg. Men om fågeln trots allt skulle vara kvar i närområdet och därmed fortsätta att sätta käppar i hjulen för bygget så kommer andra åtgärder att bli aktuella på kort sikt. Trafikverket har nu tillsatt en särskild projektledare som ska leda arbetet med att planera för hur den aktuella vägsträckan ska byggas om.

Om väg 55


Riksväg 55 sträcker sig mellan Norrköping och Uppsala. I Sörmland korsar riksvägen Katrineholms, Flens och Strängnäs kommun. I länet finns även andra riksvägar men 55:an är den som är mest drabbad av dödsolyckor.

Mer information


SVT Sörmlands gjorde
en videoreportage om väg 55.


Källa och bild: SVT Sörmland