Fiberarbete i full gång

Fiberarbete är i full gång


Fiberbyggnationen i Flens ommun enligt IP-onlys nya arbetssätt pågår för fullt. Det innebär att företaget bygger klart ett område och går sedan vidare till nästa område. Vilket område de väljer att gå vidare till beslutar IP-Only först när pågående område börjar bli klart.

Stort arbete


IP-only har schaktat 45% av deras planerade grävsträcka. Det återstår flera mil av grävarbeten i Flens kommun. Alla som beställde fiber uppmanas ha förståelse för avspärrningar med trafikljus och hastighetsbegränsningar, för det handlar om er och utförarnas säkerhet.

Om markavtal


IP-only’s process att lösa markavtal och tillstånd har tagit längre tid än beräknat vilket innebär det att vissa avtal mot er kunder börjar löpa ut, IP-only kommer att skicka ut förnyelser på avtalen.

Information om utbyggnad


Det har florerat många felaktiga rykten om IP-only och Flens kommun i socialmedier och även i vissa tidningar. Besök
Flens kommuns webbsida om vad som sker istället för att lyssna på rykten. Det finns en risk att felaktiga rykten kan leda till att invånarna väljer att inte förnya sina avtal eller väljer att avstå från att beställa fiber. Det kan i värsta fall leda till att fibersatsningen på landsbygden avstannar vilket vore ett steg i fel riktning.

Stor efterfrågan på fiber


En levande landsbygd där folk ska kunna bo, verka och leva har idag samma krav på säkert och snabbt bredband som de som bor i orter och städer. Aldrig förr har efterfrågan på fiber varit större och aldrig har det byggs så mycket fiber i och utanför Sverige. Det finns ingen teknik i sikte som kan ersätta en fiberanslutning, fiber är fortfarande den enda teknisk som klassas som framtidssäker.

Samarbete Flens kommun och IP-Only


IP-only har ett samarbetsavtal med Flens Kommun där det samverkas i vissa delar och i vissa fiberdragningar. Notera att Flens kommun inte är beställare av utbyggnaden som sker och har inte heller upphandlat utbyggnaden. Kommunen har ett samarbetsavtal för att möjliggöra utbyggnaden. Alla avtalsfrågor, återställning, anslutningar, med mera hanteras av IP-Only.