Totalt eldningsförbud hela Sörmland

Totalt eldningförbud från och med 26 juli


Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelar att det råder ett totalt eldningsförbud i hela Sörmland från och med torsdag 26 juli. Det totala eldningsförbundet innebär att man heller inte får elda och grilla på egen tomt.

Beslut efter rekommendation MSB


Beslutet har tagits under torsdagförmiddagen av länsstyrelsen efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på onsdagen gått ut och rekommenderat länsstyrelser och kommuner att skärpa ledningsförbudet till att också gälla grillning på egen tomt.

Den som bryter mot eldningsförbudet


Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av lagen om skydd mot olyckor. Den som av oaktsamhet vållar brand kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse enligt brottsbalken under alla omständigheter, det vill säga oavsett om det råder eldningsförbud eller inte, enligt länsstyrelsen.

Se även


För mer information, se bland annat hemsidor från
Flens kommun, SVT, Sveriges Radio och Eskilstuna Kuriren.


Bild: Pixabay