Stålbogavandring

Stålboga byalag organiserar en genuin Stålbogavandring


Var med i Stålbogavandringen och hör hur det var i Stålboga en gång i tiden. Under kunnig guidning upplever vi hur det var förr i vårt underbara samhälle.

Var och när


Vi samlas vid postlådorna vid den gamla järnvägsövergången och därifrån vandrar vi mot ”Semlas udde”, Fagernäs. Under vandringen berättas om hur det såg ut i Stålboga för tiotals år sedan.
Datum:
söndag 22 juli
Tid:
kl. 16:00
Glöm inte: lämpliga vandringsskor, något att förtära, och -i sommarens hetta-
en flaska vatten.

En historisk upplevelse

Vem var det som bodde i Stålboga och hur var det att leva här. Vilka butiker fanns i vårt samhälle. Och hur var det att åka med tåg till från Stålboga station till Stockholm eller Eskilstuna. Som Pauline Lundström skriver år 1913 i sin bok
Minnen och historier från 1850- och 1860-talen:

”Huru ofta och gärna glida ej tankarna under den stundom rätt tröttsamma vandringen på livets allfarväg tillbaka till svunna tider, till barndoms- och ungdomsåren med sitt överflöd av solmättade dagar och fjunlätta skuggor, till barndomsvärld och ungdomsfröjd och allt vad därmed hörde samman! Det är mig vid dessa minnen som läge där alltid sommarhimmel blå över den fattiga barndomsorten, som stode de gröna täpporna vid de småhusen i full skrud med doft av syrén och äppelblom och vävstolens dunk i tidig sommarmorgon. Och jag hör beckens glada brus, träskoklamp på knaggliga grusgator och släggornas tunga slag från smedjan, där gnistornas lyssnandes kvast redan går mot skyn. Där var idoghet och flit, enkla seder och förnöjsamt sinne, aldrig fordringar på lyx och ståt, endast på det dagliga brödet. Rättsbegreppet medgav då ingen att leva stort på andras bekostnad.”


Bli medlem du också


Bli medlem i Stålboga byalag. Sätt in 100 kr på bankgiro
398-1172.

Välkommen!!
Styrelsen Stålboga byalag