Eldningsförbud i Sörmland

Viktig information Flens kommun och Länsstyrelsen


I samråd med länets kommuner meddelade Länsstyrelsen i Södermanlands län igår (dvs onsdag 18 juli) att man utfärdar tillfälligt eldningsförbud i Södermanlands län.

Detta gäller


Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på mark i allmänhet. När eldningsförbud råder är det ENDAST tillåtet att grilla på egen tomtmark i trädgårdsgrillar och anordningar som hindrar brandspridning.

Förbudet råder en månad framåt


Förbudet gäller tills vidare från 18 juli 2018, klockan 15.00, dock som längst till 18 augusti 2018.

Mer information


Mer information finns på
Flens kommuns hemsida.


Källa: Flens kommun — Bild: Pixabay