Eldningsförbud Flens kommun

Torrt väder med hög brandrisk


Det torra och varma vädret har gjort att brandrisken är hög i hela Sörmland. Därför råder nu eldningsförbud i
hela länet.

Eldningsförbud Flens kommun


Tisdagen 22 maj har eldningsförbud införts i Flens kommun. Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att elda eller grilla direkt på marken. Grillning är endast tillåtet i grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser där det inte finns risk att elden sprider sig. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information


Mer information om förbudet kan läsas på
kommunens hemsida.