Uppehåll i fiberarbete

Vinteruppehåll


IP-Only informerar att vissa byggnationer pausas under de kommande veckorna. Orsaken är frusen mark som gör det svårt att gräva . Att gräva under vinterförhållanden kan medföra stor risk för skada i marken vilket kan vara till nackdel för markägarna.

Övrigt arbete fortsätter


Under uppehållet fortsätter företaget med tillståndshantering och genomförs kvalitetsarbete och kvalitetssäkring,

Fortsättning på våren


Tanken med denna genomlysning och utvärdering är att den ska resultera i att kunderna får en effektivare, bättre och kvalitetssäkrad leverans när grävarbetet dras igång för fullt på vårkanten.


Foto: Pixabay