Information från IP-Only

Brev från IP-Only


I veckan skickade IP-Only ett brev med information till alla som har fått fiberkopplingen monterat i sin fastighet.

Arbete pågår


Observera att fiberkopplingen inte är uppkopplad mot fibernätet än. Innan du kan börja beställa internettjänster (samt TV och telefoni) så återstår det arbete i stamnätet som måste slutföras. När installationen är klar kommer IP-Only att höra av sig till dig via mejl. Först då kan du börja beställa internettjänster från tjänsteleverantörerna.

Fiberkoppling ska vara igång


Notera att det är viktigt att den monterade fiberkopplingen är kopplad till ett eluttag (grön lampa lyser) Detta for att IP-Only ska kunna testa och se att signalen kommer fram. Då kommer den sista delen av installationen gå smidig och teknikerna kommer inte behöva besöka din bostad igen.

Mer information


Har du frågor eller funderingar? Titta gärna på
IP-Onlys kundforum, där hittar du svar på de vanligaste frågorna. Du är även välkommen att kontakta kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only se.


Foto: Pixabay