Planering för fiberarbetet

Installation av fiberdosan


Under de senaste veckorna har flera fått sin fiberdosa monterade i sin fastighet.

Dosan består av 2 delar


Dosan består av en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusboxen förenklar installationen för såväl internetleverantören och dig. Det underlättar även för eventuella felsökningar i framtiden då du inte behöver vara på plats för att släppa in tekniker i fastigheten.

Nästa fas: tomtgrävning


Tomtgrävning sker ca två veckor efter installation av ovannämnda dosan, men kom ihåg att undantag kan förekomma. IP-Only knackar alltid på hos dig för att anmäla att grävningen kommer att påbörjas. Förläggningsdjupet på tomtmark utförs enligt anvisningar för Robust Fiber, 30 cm. Undantag kan förekomma, exempelvis vid berg, i så fall förläggs dukten i ett extra rör som skydd.

Byggnation av områdesnätet


Efter tomtgrävningen utför IP-Onlys gräventreprenör byggnationen av fibernätet i området. Det kommer då förekomma grävmaskiner och personal i området. För att befintliga ledningar i mark inte ska ta skada i samband med grävningen kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Vänligen notera att det kan förekomma visa störningar i framkomligheten under den här perioden.

Information om planering, datum osv


Läs mer om hela projekteringen för fiber i
IP-Onlys dokument i vilket du kan läsa alla faser i fiberarbetet.