Stor militärövning i Mälardalen

Stor militärövning


Aurora 17 är en riktigt stor militärövning som genomförs i Mälardalen vecka 37-39.

Många deltagare


Sammanlagt 20.000 män och kvinnor från sex olika länder kommer att delta. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Kommer både att höras och synas


Övningsverksamhet kommer att bedrivas på flera ställen i Södermanlands län, även i våra trakter. Både före, under och efter övningen kommer det att göras många transporter för att de ska finnas där de behövs. Transporterna sker både med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg. Bland annat berörs trafiken på väg 55.

Mer information


All information om Aurora 17 kan läsas på Försvarsmaktens hemsida,
klicka här.


Foto: Pixabay