Uppstart intresseförening

Uppstart intresseförening


Som ett svar på det stora behov som finns att arbeta med vattenfrågan i våra sjöar är det nu dags att starta Intresseföreningen för sjöarna Eklången och Träskaten. Alla som vill vara medlemmar är välkomna till Björndammens masugn till ett uppstarts och medlemsmöte för att visa sitt engagemang för våra sjöar!
Mötet äger rum
fredagen den 25 augusti kl. 19.00-20.00.

Förslag till stadgar


I denna kallelse finns också de föreslagna stadgarna (PDF-format),
klicka här. Vi hoppas att ni läser dem. Skulle ni ha problem att läsa eller öppna filen, vänligen hör av er. Skulle ni ha synpunkter på stadgarnas innehåll är ni välkomna med dessa innan 18 augusti.

Interimstyrelse


Vi som välkomnar er är till mötet är den interimsstyrelse som startades under juni 2017. Föreslagen ordförande är Ville Jegerhjelm. Övriga förslag till medlemmar i den framtida styrelsen är i bokstavsordning: Elisabeth Allmér, Gerd Jönsson, Marcus Persson, Kristina Sundell, Patrik Sjöberg och Kjell Westermark. I fallet valberedning har vi inget förslag men tar tacksamt emot sådana. Vi vill ha tre namn som enligt stadgarna byts rullande.

Mål med mötet


Målet med mötet är att formellt starta föreningen samt att samla de första medlemmarna i föreningen. Vi kommer sedan, under hösten att påbörja att nå de mål som uppsatts i föreningens stadgar. Bland annat genom att undersöka hur tillsynen sköts i våra vatten samt att ta kontakt med relevanta myndigheter för att det första vattenrådet skall bli verklighet.

Mötets dagordning


Dagordningen är enligt nedan:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare.
3. Beslut om föreningens bildande.
4. Stadgar.
5. Medlemsavgift.
6. Val av revisor.
7. Val av valberedning.
8. Föreningens verksamhet.
9. Övriga frågor.
10. Mötets avslutande.

Vidarebefordra gärna


Vidarebefordra gärna kallelsen till berörda som inte fått detta mail. Vänligen anmäl er till mötet senast 18 augusti till jegerhjelm(@)icloud.com

Kontakt


Skulle ni ha frågor är ni välkomna att kontakta oss:
Ville Jegerhjelm, 070-4217590
Gerd Jönsson, 070-3144555

Varmt välkomna!
Hälsar interimsstyrelsen för Intresseföreningen för sjöarna Eklången och Träskaten