Eldningsförbud

Eldningsförbud i Flen, Eskilstuna och Strängnäs


På grund av det torra väderläget råder det eldningsförbud från och med 14 juli i såväl Flens kommun, Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun.

Om du vill grilla


Grillning får endast ske på fasta iordningställda grillplatser (t.ex. betongring med sandbotten) och portabla grillar. Det är inte tillåtet med engångsgrill. Vid grillning skall det finnas tillgång till vatten eller annan släckutrustning. Iaktta stor försiktighet.

Tills vidare


Eldningsförbudet gäller tills vidare. För mer information, kontakta din kommun.


Foto: Pixabay