Grannsamverkan, anmäl dig snarast

Om Grannsamverkan


Sedan ett antal år ingår Stålboga i Grannsamverkan. Det är boende i Stålboga i samarbete med Polisen som håller vårt vackra samhälle tryggare.

Grannsamverkans syfte


Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

En bättre trygghet, helt gratis !


Grannsamverkan är helt gratis! För att uppnå bäst resultat är det viktigt att så många som möjligt deltar i Grannsamverkan. Därför är det viktigt att anmäla dig till Grannsamverkans kontaktperson (se här under), helst nu! Informera gärna dina grannar.

Kontaktperson i Stålboga


Kontaktperson för Grannsamverkan i Stålboga är Hasse Enbuske, epost grannsamverkan(@)stalboga.se, tel. 073-9790756. Vänligen uppge ditt namn, fastighetsbeteckning och adress, ditt telefonnummer och din mailadress.

Mer information


Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Läs mer på
Grannsamverkans webbsida.


OBS! Grannsamverkan har stöd av men är ingen verksamhet inom Stålboga byalag.