20200117

Ny skrivelse till Trafikverket

Stålboga byalag kommer att gå in med ytterligare en protestskrivelse nu till Trafikverket centralt gällande väg 896. Byalaget gör en skrivelse baserad på alla de inkomna skrivelserna som tidigare har skickats in till Trafikverket Öst.

20191215

Trafikverket svarade på synpunkterna

Trafikverket Öst har skickat svar till alla som inlämnat synpunkter på Trafikverkets förslag om att väg 896 ska övergå från allmän väg till enskild väg.

Artikel i Eskilstuna Kuriren

Eskilstuna Kuriren skriver 15 oktober om Stålbogaboernas starka protester mot Trafikverket som vill göra väg 896 till en enskild väg.

20191010

Protestbrev till Trafikverket

Trafikverket bör behålla ansvaret för väg 896. Stålboga byalag markerar tydligt att ansvaret för väg 896 (från Stålboga 4 skylten … More

20191004

Orangefärgad vintertecken

Sakta men säkert går naturen i vinterdvala. Omgivningens björkar, aspar och andra träd lyser med de vackraste färgarna. Redan i … More

Rapport möte Stålbogavägen

Söndag 22 september träffades flera personer för en genomgång av Trafikverkets förslag om förändrat väghållningsansvar för Stålbogavägen (väg 896). Stålboga … More

22 sept: träff om väg 896

Söndag den 22 september bjuder Stålboga byalag in till en diskussionsträff om skrivelsen som utsänts från Trafikverket om att de … More

Stålboga

Blir Stålbogavägen enskild väg?

Trafikverket föreslår att väg 896 (Stålbogavägen) förändras från allmän till enskild väg, vilket bl a innebär ett ändrat väghållaransvar. Alla boende och ägare till fritidshus får ett brev med inbjudan att tycka till om förslaget.