Glimten nr 5

Ett nytt nummer av kommunens tidning Glimten är nu tillgänglig. Numera finns Glimten även att tillgå på Legimus, en tjänst främst för personer med nedsatt syn och som läser tidningen med öronen.

20191019

Radon och radonmätning

Radon förekommer naturligt på jorden. Att andas in radon kan orsaka lungcancer, så det är väldigt viktigt att testa vare … More

Höstlovsaktiviteter i Stålbogas omgivning

Under höstlovet sprudlar det av aktiviteter så det är bara att välja från en salig blandning av rysligt spännande visningar, kluriga problem, ljuv musik och en massa lek för springiga ben.

Oliveberg vägarbete

Vägarbetsdag Oliveberg

Lördag 5 oktober kl. 10:00 – 12:30 är alla välkomna att delta i höstens arbetsdag i Oliveberg. Förberedelser inför vintersäsongen … More

Kontroll avloppsanläggningar

Flens kommuns miljöavdelning inventerar enskilda avlopp och de kommande månaderna genomförs kontroller i främst Stålboga och omgivningen.

Nytt utseende stalboga.se

Välkommen till Stålboga byalags förnyade webbsida. Webbsidans struktur och utseende omhändertogs och moderniserades efter dagens standarder. Nyheter på nya webbsidan … More

Mus

Kalla dagar och möss

När kylan kommer är det inte bara vi människor som vill vara inne i det varma och sköna huset. Om … More

Hälsoveckan 2019

Hälsoveckan 2019

Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Flens kommun. Mår invånarna bra så mår också kommunen bra. … More

Höstens första Glimten

Nu har höstens första Glimten landat i brevlådorna. Detta nummer är det första med ett tjockare papper och högre kvalitet. … More

Undersökning SCB

Nu har insamlingen av Statistiska centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning påbörjats. Du kan vara en som får chansen att tycka till om … More