20200130

Ledningsrätt till IP-Only

Lantmäteriet beslutade 14 januari att ledningsrätt ska upplåtas till IP-Only enligt förrättningskarta och beskrivning. Fiberutbyggnaden fortlöper i nuläget utan hinder.

IP-Only begär lantmäteriförrättning

Skogsbolaget Holmen AB har invändningar mot fiberdragning på sträckan Högsten till Stålboga via den tidigare banvallen. IP-Only har vänt sig till Lantmäteriet om en förrättning för ledningsrätt.

Aktuell info fiberarbetet

Fiberarbetet fortsätter. Från midsommar fram till dagens datum har IP-only schaktat nästan 30 mil fiberschakt. I Flens kommuner är nu … More

Sommarinfo IP-Only

Status för fiberutbyggnaden i Dunkers är att det i skrivande stund pågår schaktarbete i den södra delen av området. Arbetet … More