Stålboga byalag hade årsmöte

31AUG20 – Lördagen den 18 juli genomförde Stålboga byalag sitt årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020. Det justerade årsmötesprotokollet är nu tillgängligt.

Status fiberutbyggnaden

27AUG20 – IP-Only har gått ut med ny information om fiberutbyggnaden inom Dunkers område i vilket Stålboga ingår.

Fiberutbyggnad fortlöper

IP-Only meddelar att fiberutbyggnaden i Dunkers område har fortlöpt under våren men tagit längre tid än beräknat. Hittills har drygt 40 procent av alla hushåll fått sin fiberanslutning installerad.

Status IP-Onlys fiberarbete

Flera boende undrar när IP-Only kommer med fiber till Stålboga och när Internetuppkopplingen kommer att vara i drift. IP-Only svarade i ett mail.

20200130

Ledningsrätt till IP-Only

Lantmäteriet beslutade 14 januari att ledningsrätt ska upplåtas till IP-Only enligt förrättningskarta och beskrivning. Fiberutbyggnaden fortlöper i nuläget utan hinder.

IP-Only begär lantmäteriförrättning

Skogsbolaget Holmen AB har invändningar mot fiberdragning på sträckan Högsten till Stålboga via den tidigare banvallen. IP-Only har vänt sig till Lantmäteriet om en förrättning för ledningsrätt.