Stålboga byalag

Stålboga byalag arbetar för ett trevligt, trivsamt och levande Stålboga.

Stålboga byalag har som uppgift att ta till vara och främja byinvånarnas gemensamma intressen och att vara ett gemensamt språkrör utåt.

Som medlem bidrar du till att ta tillvara Stålbogabornas intressen. Stålboga byalag arrangerar gemensamma aktiviteter under sommarhalvåret såsom musikkvällar och vandringar

Läs även byalagets stadgar.

Styrelsen

Styrelsen består av:

  • Gunilla Magnusson, ordförande, tel. 070-625 03 20
  • Kerstin Wallmark, sekreterare, tel. 070-400 10 65
  • Ingegerd Noro, kassör, tel. 070-601 56 98
  • Berth Johnsson, ledamot, tel. 070-890 25 01
  • Eva-Karin Magnusson, ledamot, tel. 070-548 23 88
  • Inger Calmhagen, ledamot, tel. 070-407 34 74

För att maila styrelsen, vänligen klicka här.

Från vänster till höger: Kerstin Wallmark, Berth Johnsson, Gunilla Magnusson (ordförande), Inger Calmhagen och Eva-Karin Magnusson. Saknas på bilden gör Ingegerd Noro.

Bli medlem du också

Tillsammans kan vi göra mer i vårt fina samhälle. Medlemskap kostar endast 100 kronor per år per hushåll. Årsavgiften betalas senast 30 april respektive år. Anmäl dig här.

Övrig information

Organisationsnummer: 802444-1001.
Bankgironummer: 398-1172.
Byalaget finns även på Facebook, välkommen att ingå i gruppen.

Webbsidan stalboga.se sköts av Caspar Almalander.