Stålboga byalag

Stålboga byalag arbetar för ett trevligt, trivsamt och levande Stålboga.

Stålboga byalag har som uppgift att ta till vara och främja byinvånarnas gemensamma intressen och att vara ett gemensamt språkrör utåt. Läs även byalagets stadgar.

Styrelsen

Styrelsen består av:

  • Gunilla Magnusson, ordförande, tel. 070-625 03 20
  • Kerstin Wallmark, sekreterare, tel. 070-400 10 65
  • Ingegerd Noro, kassör, tel. 070-601 56 98
  • Berth Johnsson, ledamot, tel. 070-890 25 01
  • Eva-Karin Magnusson, ledamot, tel. 070-548 23 88
  • Inger Calmhagen, ledamot
  • Åke Carlsson, ledamot, tel. 0708-88 20 84

Bli medlem du också

Tillsammans kan vi göra mer i vårt fina samhälle. Medlemskap kostar endast 100 kronor per år per hushåll. Anmäl dig här.

Övrig information

Organisationsnummer: 802444-1001.
Bankgironummer: 398-1172.
Byalaget finns även på Facebook, välkommen att ingå i gruppen.

Byalagets webbsida skötts av Caspar Almalander.