Status fiberutbyggnaden

27AUG20 – IP-Only har gått ut med ny information om fiberutbyggnaden inom Dunkers område i vilket Stålboga ingår.

Fiberutbyggnad fortlöper

IP-Only meddelar att fiberutbyggnaden i Dunkers område har fortlöpt under våren men tagit längre tid än beräknat. Hittills har drygt 40 procent av alla hushåll fått sin fiberanslutning installerad.

Status IP-Onlys fiberarbete

Flera boende undrar när IP-Only kommer med fiber till Stålboga och när Internetuppkopplingen kommer att vara i drift. IP-Only svarade i ett mail.

20200130

Ledningsrätt till IP-Only

Lantmäteriet beslutade 14 januari att ledningsrätt ska upplåtas till IP-Only enligt förrättningskarta och beskrivning. Fiberutbyggnaden fortlöper i nuläget utan hinder.

IP-Only begär lantmäteriförrättning

Skogsbolaget Holmen AB har invändningar mot fiberdragning på sträckan Högsten till Stålboga via den tidigare banvallen. IP-Only har vänt sig till Lantmäteriet om en förrättning för ledningsrätt.

Aktuell info fiberarbetet

Fiberarbetet fortsätter. Från midsommar fram till dagens datum har IP-only schaktat nästan 30 mil fiberschakt. I Flens kommuner är nu … More

Sommarinfo IP-Only

Status för fiberutbyggnaden i Dunkers är att det i skrivande stund pågår schaktarbete i den södra delen av området. Arbetet … More