Om byalaget

Om Stålboga byalag


Stålboga byalag arbetar för ett trevligt, trivsamt och levande Stålboga.

Ur stadgarna


Stålboga byalag har som uppgift att ta till vara och främja byinvånarnas gemensamma intressen och att vara ett gemensamt språkrör utåt. Medlem i föreningen kan det hushåll i Stålboga bli som ansluter sig till föreningens stadgar och betalar medlemsavgift. Läs stadgarna här.

Styrelsen


Styrelsen består av
  • Caspar Almalander, ordförande, tel. 073-950 42 10
  • Gunilla Magnusson, vice-ordförande
  • Ingegerd Noro, kassör, tel. 070-601 56 98
  • Kerstin Wallmark, ledamot, tel. 070-400 10 65
  • Berth Jonsson, ledamot, tel. 070-890 25 01
  • Åke Carlsson, ledamot, tel. 0708-88 20 84
  • Tommy Schönstedt, suppleant, tel. 070-595 28 16

Kontakt


Vill du bli medlem? Vill du kontakta oss? Skicka din epost till info(@)stalboga.se.

Internet


Byalagets webbsida www.stalboga.se skötts av Caspar Almalander, tel. 073-950 42 10.
Byalaget finns även på Facebook. Välkommen att lajka oss.

Övrigt


Byalagets organisationsnummer är 802444-1001. Byalagets bankgironummer är 398-1172.