Sommarnummer av tidningen Magasinet

Nyligen publicerades ett nytt, sommarpräglat nummer av Forum Flen Magasinet, både i pappersform och som digital utgåva.

Ur innehållet

I detta nummer kan du bland annat läsa om en ny matbutik i Flen (Matpiraten), om hjälp i din trädgård och om nätverksstöd till nyetablerade företag.

Om Forum Flen

Forum Flen är en nätverksorganisation för en bättre samverkan mellan företagen i hela kommunen. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

Tidningen Forum Flen Magasinet

Tidningen är gratis och publiceras halvårsvis. Den finns både som pappersexemplar och i digital form (PDF). Hämta det senaste exemplaret.


Bild: Forum Flen