Vilt och viltolyckor

I Stålbogas skogar finns det gott om vilt. Därför är det viktigt att vara uppmärksam för vilda djur, framförallt i skymning och gryning. Om du råkar ut för en viltolycka måste du göra en anmälan.

Anmälnings- och markeringsskyldighet

I och runt Stålboga kan det förekomma älg, rådjur, viltsvin, dovhjort, utter, järv, varg, lodjur och kronhjort. Om du varit inblandad i en viltolycka med en av dessa djur måste du ringa 112 och anmäla olyckan till polisen. Märk ut olycksplatsen på något sätt, till exempel med en påse.

Åtgärder på olycksplatsen

  • Varna andra trafikanter, till exempel med en varningstriangel.
  • Ställ upp den på tillräckligt avstånd från olyckan.
  • Ta hand om eventuella skadade personer. Ge första hjälpen och larma polis via SOS 112.
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar. Har du GPS använd den informationen.

Mer information

Ytterligare informationen kan läsas på Nationella viltolycksrådets webbplats. Där kan du även ladda ner viltolycksappen.


Källa: Nationella viltolycksrådet