Gratis hämtning grovavfall

Grovavfall lämnar du vanligtvis på återvinningscentralen. Men två gånger per år kan du beställa gratis hämtning av ditt grovavfall. Kommande tillfälle är fredag 21 maj.

Information om beställning

Varje hushåll får lämna 6 stycken kollin (inte sopsäckar med avfall) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person. Möbler, cyklar och liknande får lämnas i sin normala storlek och vikt. Vill du lämna fler kollin kan du beställa hämtning av dessa mot en avgift, enligt nu gällande taxa.

Det är gratis!

Hämtningen kostar inget extra utan ingår i renhållningsavgiften. Se schemat för alla uppgifter samt att boka hämtning av ditt grovavfall.


Källa: Sörmlands Vatten – Bild: Unsplash.com, Wonderlane