Stålboga byalag agerar mot höjda avgifter

Stålboga byalag har med oro och förvåning tagit del av information om att kraftigt höja avgifterna för avfallshanteringen i Stålboga (drygt 60%). 

Skrivelse till Sörmlands vatten

I ett brev till Sörmlands vatten skriver byalaget att många av boende i Stålboga har sina bostäder som sommarboende varför en container som töms året om inte är en optimal lösning.
Hela brevet kan hämtas som PDF och kan även läsas här:

Skrivelse till Sörmland Vatten AB
Robin Persson
Helen Sylvefjord

Stålboga byalag har med oro och förvåning tagit del av information om att kraftigt höja avgifterna för avfallshanteringen i Stålboga (drygt 60%). 

Många av boende i Stålboga har sina bostäder som sommarboende varför en container som töms året om inte är en optimal lösning. 

Stålboga byalag föreslår att Sörmland Vatten AB finner alternativa lösningar för avfallshantering  till en mer rimlig kostnadsnivå istället för kostnaden för hantering av containern. 

Separata kärl skulle kunna placeras vid lämpliga ställen i Stålboga. Istället för att varje fastighetsägare har ett eget kärl skulle två familjer kunna gå samman och har ett gemensamt kärl med sommartömning (10 gånger per år under perioden maj-september). Permanentboende eller andra som så önskar, kan välja alternativa frekvenser på hämtningen av avfall.

För att förenkla hämtning av avfall skulle ett antal kärl kunna placeras där den nuvarande containern är placerad. Ytterligare andra placeringsmöjligheter går med all sannolikhet att finna i området.

Stålboga byalags styrelse uppmanar Sörmland Vatten AB att skyndsamt utreda möjligheten att placera separata kärl i Stålboga istället för den container som nu finns på plats.

Med vänlig hälsning
Gunilla Magnusson
Ordförande Stålboga byalag
070-625 03 20


Text: Gunilla Magnusson – Bild: Unsplash.com, Patricia Valério