Förebygg fuktskador på vinden

Fuktskador på vinden är ett vanligt problem för husägare. Eftersom vinden är ett utrymme vi sällan vistas i upptäcks skadorna ofta för sent.

Kontrollera din vind

Fuktproblem uppstår oftast på vintern, så det är en god idé att inspektera din vind nu, innan mögel och röta växer till i vårvärmen. Fuktskador på vinden är vanligare i äldre hus än i nyare hus. Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar på vindens innertak samt om träet har mögelpåväxt.

Läsvärd rapport

I Anticimex nya rapport om skador på vinden framgår det att mer än var fjärde vind är fuktskadad. Ta del av hela rapporten för att lära dig mer om hur du kan skydda din vind.


Källa: Anticimex – Bild: Unsplash.com, Samuel Sasha Mayer