Omtag IP-Only fiber i Stålboga

IP-Only har gått ut med ett brev till alla hushåll i Stålboga. Företaget skriver att fiberbyggnationen inte kan genomföras på de villkor som tidigare erbjudits.

Nytt erbjudande

IP-Only presenterar en alternativ lösning för att ändå kunna utföra fiberutbyggnaden i Stålboga. IP-Only skriver att priset till och med kan vara lägre än tidigare i samband med ROT- och RUT-avdrag, samt att du tecknar ett 24 månaders abonnemang.

Villkor för start av utbyggnad

Om intresset är tillräckligt stort bland hushållen i Stålboga kommer byggnationen av fibernätet påbörjas så snart Trafikverket godkänner IP-Onlys ansökan att förlägga fibernätet längs med en av deras vägar.

Tidigare beställningar annulleras

I brevet framgår att alla befintliga beställningar automatiskt annulleras och att samtliga bindningstider och åtaganden gentemot IP-Only upphör.

Ytterligare information

Stålboga byalag är inte beslutsfattare i fiberangelägenheter. Om du har frågor beträffande ovanstående erbjudandet får du gärna höra av dig till IP-Onlys projektledare Simon Agi, tel. 073-525 79 48.

Fotokopior av hela brevet och tillhörande dokumentation finns här.


Källa: brev IP-Only 12 februari 2021