Stålboga byalag hade årsmöte

Lördagen den 18 juli genomförde Stålboga byalag sitt årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020. Det justerade årsmötesprotokollet är nu tillgängligt.

Styrelsen för verksamhetsår 2020-2021

På årsmötet valdes följande personer:

  • Gunilla Magnusson, ordförande
  • Kerstin Wallmark, sekreterare
  • Ingegerd Noro, kassör
  • Berth Johnsson, ledamot
  • Eva-Karin Magnusson, ledamot
  • Inger Calmhagen, ledamot

Kontaktuppgifter och bild på styrelsen finns på sidan Stålboga byalag.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet justerades och kan hämtas via denna länk.


Bild: Freepik