Eldningsförbud från och med 16 augusti

Från och med 16 augusti 2020 råder ett nytt eldningsförbud i bland annat Flens och Eskilstuna kommun. Förbudet gäller fram till att annat meddelas.

Torrt i skog och mark

Det är väldigt torrt i naturen vilket medför hög risk för brand. Även vattennivåerna är under det normala. Allmänheten uppmanas till stor försiktighet med eld.

Vad får du, vad får du inte

  • Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter i alla former av grillar.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är inte förbjudet att göra upp eld på din egen tomt – men räddningstjänsten rekommenderar att du inte gör det.

Ytterligare information

Läs mer på Flens kommun och Eskilstuna kommuns webbplatser.


Bild: Pixabay