Eldningsförbud upphävt

Young handsome men roasting barbecue on grill in cottage countryside. Copy space.

Under onsdagen 17 juni kom beslutet att det eldningsförbud som varit gällande i Flens och Eskilstuna kommun sedan den 11 juni 2020 är upphävt.

Var försiktig ändå

Det råder alltså inga förstärkta restriktioner vad gäller tillåtelse att elda, men som alltid rekommenderas att iakttaga försiktighet och att ha släckningsmedel nära till hands.