Eldningsförbud i Flen, Eskilstuna m m

Det råder eldningsförbud från och med 11 juni i Flen, Eskilstuna och andra Sörmländska kommuner. Förbudet innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Eldningsförbudet gäller fram till att annat meddelas.

När du vill grilla

Det är tillåtet att elda i en iordningsställd grillplats såsom en trädgårdsgrill. Observera att engångsgrillar eller grillar med korta ben får inte användas.

Veta mer?

På bland annat Flens kommuns webbplats finns ytterligare information.


Källa: Flens kommun, Eskilstuna kommun — Bild: Pixabay