Ingen skrivelse till regeringen

Stålboga byalag kommer inte att gå in med någon skrivelse till regeringen eftersom alla argument redan har lyfts fram till Trafikverket.

Avgjord fråga

I ett brev skriver styrelsen: ”Byalaget har inte för avsikt att överklaga till Regeringen då vi förstår att det slutgiltiga beslutet redan är fastställt. Vi har dock en del synpunkter på den fortsatta processen vilket vi förutsätter att ni kommer att uppfylla.”

Utöver ovanstående ställer styrelsen ett antal frågor beträffande väghållningsansvar. Hela brevet kan läsas via denna länk.


Å styrelsens vägnar, Gunilla Magnusson – ordförande