Tidningsartikel om Trafikverkets avslag

Tidningarna Eskilstuna Kuriren och Katrineholms Kuriren publicerade fredag 8 maj en intervju med Stålboga byalags ordförande Gunilla Magnusson med anledning av Trafikverkets senaste avslag. Här är hela artikeln.


Nederlag igen i kamp om vagen till Stålboga

MALMKOPING – Trafikverket planerar att göra väg 896 mot Stålboga enskild. Det har fått de boende kring vägen att protestera.

Åtta månader har striden pågått. Nu har de boende längs vägen till Stålboga förlorat ännu ett slag mot Trafikverket. Trafikverket vill att den allmänna väg 896 mot Stålboga ska ändras till enskild. Det vill inte de boende längs vägen, med byalaget i täten. Sedan mitten på september, då Trafikverket region öst informerade om sina planer, har invånarna kring Stålboga kämpat för att stoppa planerna. De anser att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att göra vägen till enskild och att detta skulle slå såväl ekonomiskt som arbetsmässigt mot främst de permanentboende i området.

En överklagan skickades in till Trafikverket region öst i mitten på oktober.
I början på februari kom beskedet att överklagan avslagits och ytterligare en överklagan skickades då in till Trafikverket centralt. I den nya överklagan fokuserades det på att vägarna som ligger närmast, vägen mellan Högsten och Ärla samt väg 55 mellan Strängnäs och Malmköping, är allmänna vägar och att det skulle kosta samhället mer både ekonomiskt
och miljömässigt att sköta underhållet av den fyra kilometer långa väg 896 enskilt.

Nu står det klart att även denna överklagan avslagits av Trafikverket. Hur Stålboga byalag ska agera nu är oklart. ”Det är klart att man blir besviken. Nu finns det bara ett steg kvar att ta, till regeringen. Men om det ska vara
någon idé måste vi ta fram nya argument och jag tycker att vi har lyft fram alla argument som finns redan”, säger byalagets ordförande Gunilla Magnusson.

Den 24 maj ska byalaget ha styrelsemöte och senast den andra juni ska överklagan till regeringen vara inne.


Text och bild: David Gagnert, Eskilstuna Kuriren, 8 maj 2020.
Prenumeration på Eskilstuna kuriren eller Katrineholms kuriren från 109 kr/månad.