Fynd i Flens kommunarkiv

Flens kommun har ett stort arkiv. Förutom kommunens handlingar finns många dokument från nu- och dåvarande föreningar i arkivlokalerna, bland annat från den tidigare Stålbogaföreningen Stålkronan.

Fyra pärmar

Samlingen består av fyra pärmar vilka innehåller protokoll från Stålkronan åren 1911-1920. Föreningen hade som främsta uppdrag att förebygga alkoholkonsumption i Stålboga.

Besök Flens kommunarkiv

För att ta del av det material som förvaras i Flens kommunarkiv tar du enklast kontakt med kommunarkivet under kommunens ordinarie kontorstider. Kommunarkivet har inga fastställda öppettider eller särskilda läsplatser, men för den som vill läsa en större mängd handlingar ordnas det.