Dags för medlemsavgift 2020

20200208

Dags att sända in medlemsavgiften för år 2020 till Stålboga byalag. Även i år gäller en avgift på endast 100 kr per familj.

Bankuppgifter

Stålboga byalag har bankgiro 398-1172. Vid inbetalning, gärna ange ditt namn. Det underlättar för föreningens kassör.

Ju fler, ju starkare

Bra om du kan hjälpa till att ragga fler medlemmar! Ju fler Stålboga byalag är, ju starkare blir föreningen i sina kontakter med myndigheter och andra intressenter. Nya medlemmar anmäls via byalagets webbsida.

Tack på förhand för inbetalningen!

Stålboga byalag
Genom Gunilla Magnusson, ordförande


Bild: Pixabay