Många argument till Trafikverket

Styrelsen för Stålboga byalag har gjort ytterligare en skrivelse, nu till Trafikverket centralt, angående förslaget att Stålbogabor ska ta över väghållningsansvar för väg 896.

Byalaget och övriga ägare till fastigheter i Stålboga motsätter sig förslaget om att byborna och sommarstugeägarna framöver ska ta över väghållningen av väg 896. I skrivelsen anges en mängd argument varför Trafikverket även i fortsättningen bör behålla ansvaret för väg Stålbogavägen.


Styrelsen Stålboga byalag
Gunilla Magnusson, ordförande