Rapport möte Stålbogavägen

Möte om väg 896

Söndag 22 september träffades flera personer för en genomgång av Trafikverkets förslag om förändrat väghållningsansvar för Stålbogavägen (väg 896). Stålboga byalags styrelse har beslutat att ställa sig negativ till att ta över ansvaret.

Skrivelse tas fram, skicka gärna dina argument

Ordförande i byalaget Gunilla Magnusson har tillsammans med ytterligare tre personer fått i uppdrag att ta fram en skrivelse till Trafikverket gällande detta.

Byalagets ordförande tar gärna emot argument som kan läggas in i byalagets skrivelse. Maila dina synpunkter under adress: gunilla.magnusson.katrineholm@gmail.com. Du kan även skriva dina argument på Stålboga byalags Facebook sida.

OBS! Maila eller publicera dina argument före 8 oktober.

Skrivelsen från byalaget kommer att publiceras på webben under vecka 42.

Uppmaning att skicka en egen skrivelse

Alla Stålbogabor uppmanas att också själva göra en skrivelse till Trafikverket före 25 oktober. Plocka gärna argument från byalagets skrivelse.

Tack på förhand. Å Stålboga byalags styrelsens vägnar
Gunilla Magnusson, ordförande


Bild: Pixabay