Årsmöte 2019

Stålboga byalag hade årsmöte

Ett flertal medlemmar hörsammade kallelsen till årsmötet i Sjödala, Fagersnäs på söndag 21 juli. Ordförande Gunilla Magnusson hälsade alla välkomna.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2018 – 2019

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan presenterades och antogs av närvarande. Dokumentet kan läsas här. Årsmötet beslutade att årsavgiften förblir oförändrad på 100kr per hushåll.

Smärre förändringar i styrelsen

Gunilla Magnusson fick förtroendet att fortsätta som ordförande ytterligare ett år. Kerstin Wallmark blev vald på två år, likaså Eva-Karin Magnusson. Övriga ledamöter valdes förra året och har därmed ett år kvar på sin mandatperiod: Berth Johnsson, Inger Calmhagen, Åke Carlsson och Ingegerd Noro. Till revisor valdes Gerd Jönsson. Valberedningen utgörs av hela styrelsen.

Hela styrelsen är enligt nedan:
– Gunilla Magnusson ordförande
– Berth Jonsson, ledamot
– Eva-Karin Magnusson, ledamot
– Ingegerd Noro, kassör
– Inger Calmhagen, ledamot
– Kerstin Wallmark, ledamot
– Åke Carlsson, ledamot

Övrig information

Berth Jonsson fick styrelsens uppdrag att ta reda på läget kring IP Only. 

Mötets avslutande

Avslutningsvis tackade ordförande för förtroendet och förklarade mötet avslutat.