Eriksberg

Innan det blev torp hette platsen där Eriksberg ligger Nils Pehrs äng. Ängen tillhörde landshövdingen Alexandersson, som sålde till mjölnaren Erik Finell. Finell gifte sig med Alexanderssons dotter Alma.

Stugan byggdes ca 1750 och stod ursprungligen vid Sågartorpet. Det flyttades ca 1850 till nuvarande plats, som då fick namnet Eriksberg.

Eldstaden kompletterades ca 1850 med järnspis. Joahnna Söderqvist hade en vävstuga ovanför jordkällaren på andra sidan vägen från stugan . Parstugan byggdes till 1927 med farstu och trappa till vinden. Brutet tack tillämpades vid tillbygnaden. Trappan gjorde att vindstegen i köket kunde tas bort.

Vid tillbygnaden övervann byggmästeren Söderqvists tveksamhet mot att ta upp ett fönster mot norr, genom att konstatera att gubben då kunde ”titta på trafiken på vägen”. Sedan gjorde gubben just det.

Johanna Söderqvist bodde vid Eriksberg fram till 50-talet, då hon flyttade till äldreboendet i Malmköping. Därefter nyttjades Eriksberg som fritidstorp av Nils Söderqvist och hans hustru, dalkullan Birgit. Det styckades av 1973 och friköptes av Söderqvist. Tyvärr var de tvungna att riva vävstugan (bild till höger) ovanför jordkällaren.

Boden vid vägen var ursprungligen ett hönshus som Söderqvist flyttade från Stålboga. Tvättstugan (bykhuset) stod ursprungligen vid dammen vid Nykvarn. Den hade uppförts där av bland annat Johan Söderqvist till gagn av hygienen till människorna i trakten. När den gamla skolan brändes ned som övningsobjekt för brandförsvaret fick Nils Söderqvist överta och flytta på tvättstugan.

Johan Söderqvist var klingsågare vid sågen vid Nykvarn. Där fanns även en kvarn och på andra sidan vid dammen en skola. I skolan gick Nils och systern Karin tillsammans med mjölnare Bjelkefelts son Nils och även tre bröder Pettersson från Pettersborg, i folkmun kallad Smedstugan. Bjelkefelts bodde vid kvarnen tills den lades ner till förmån för en ny kvarn i Ärla.

År 1992 såldes Eriksberg till Don McDonough och Deirdre Bush Bailey. Så småningom gjorde paret flera anpassningar, bland annat en borrad brun, ett nytt kök, avloppsbrun och nydragen el. Don och Deirdre blev kända för deras härliga grönsaker och frukt. I 2005 gick Deirdre bort och året därpå sålde Don torpet till Caspar och Ingrid Almalander, som precis då hade flyttat från Nederländerna till Sverige. Efter flera år som fritidshus blev Eriksberg igen ett permanent boende och kompletterades med bland annat flaggstång och gärdsgård.

Åren 2009 – 2012 byggdes Eriksberg ut till sin nuvarande storlek. Farstuns tidigare gavel bevarades och är en del av husets interiör.


Allt detta dokumenterades tack vare berättelser från Nils Söderqvist, Nils Bjelkefelt och Sonia Johansson. Tack till Sonia Johansson för bilden med gamla vävstugan.